For å nå målene og skape verdier, er det viktig å knytte til seg ansatte med evner, egenskaper og kunnskap som sørger for vekst i bedriften. Fokus må være å gjøre de ansatte til gode lagspillere, slik at bedriften når sine mål.

HR er med andre ord en bevisst plan og strategi for hvordan man skaffer seg de beste og rette ressursene, og hvordan disse ressursene forvaltes for å kunne ivaretar en positiv utvikling av bedriften, samtidig som de ansatte trives.

Personalboka det rette valg - din gevinst